De herstructurering van naoorlogse woonwijken is voor de komende decennia een belangwekkende maar lastige taak die nog heel wat hoofdbrekens en overleg zal kosten. Dat heeft de manifestatie 'Wederopbouw van de wijk', georganiseerd door regio Noord van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) wel duidelijk gemaakt. De manifestatie werd eind vorig jaar ingeleid met een symposium als opmaat voor de open ideeënprijsvraag Ee-oevers Leeuwarden. Op 19 mei maakte juryvoorzitter Auke van der Woud de namen van de prijswinnaars bekend. Een verslag van kunsthistorica/publiciste Herma Hekkema.

‘Hoe zal de bouwkunst zijn van een open samenleving?’, zo vroeg J.B. Bakema zich af in zijn boekwerkje Van stoel tot stad – een verhaal over mensen en ruimte uit 1964. ‘Toch minstens zo dat de vormen die we bouwen verduidelijken dat ieder recht heeft op een hem passende levensverklaring?’ De vragen die Bakema zich stelde, zijn onverminderd van betekenis bij de herstructurering van naoorlogse woonwijken, zo mag de conclusie luiden van de Open Ideeënprijsvraag Ee-oevers Leeuwarden. Dat die ‘open samenleving’ en een ‘passende levensverklaring’ tegenwoordig van heel andere aard zijn, is eveneens evident. Bakema stond bij het ontwerpen van Bilgaard en de Vrijheidswijk in Leeuwarden, die (gedeeltelijk) dienden als planlocatie van de ideeënprijsvraag, nog voor de taak te ontwerpen voor een rel…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden