Landviewprijs voor Hans Elerie

Hans Elerie heeft dit jaar de Landviewprijs gekregen. Deze prijs ingesteld door het Bureau Landview te Hoorn is bestemd voor een persoon of organisatie die middels een publicatie de historisch-geografische kennis van een bepaald gebied of landsdeel heeft vergroot.

TEKST
Jan Abrahamse

Hans Elerie is historisch geograaf en al jaren een zeer gewaardeerde medewerker van Noorderbreedte en maakt deel uit van de redactieraad. Elerie is sinds 1979 directeur van de vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe(BOKD) en directeur van de Stichting Historisch Onderzoek en Beleid. Ook is hij een dag per week werkzaam op het Keuning Instituut te Groningen. Verleden jaar promoveerde Elerie op een
studie getiteld ‘Weerbarstig Land’, een historisch-ecologisch onderzoek naar twee landschappen in Noord-Nederland te weten Koekange en de Reest.

Tot verbeelding sprekende activiteiten

In het juryrapport wordt de keuze toegelicht: ‘Het belang van zijn persoon is, dat hij al heel vroeg was doordrongen van de maatschappelijke betekenis van de historische geografie. Dit kwam bij hem vooral tot uiting in tot verbeelding sprekende activiteiten binnen de samenleving, zoals het ontwikkelen van de Drentse knapzakroutes.’ Het juryrapport wijst verder op de bijdragen van Elerie aan de Keuning congressen waarbij het historische cultuurlandschap in en breder kader werd geplaatst en zijn bijdragen over het vraagstuk hoe historisch waardevolle elementen konden worden ingepast in landschapsplannen. Van beslissende betekenis is echter zijn proefschrift geweest, waarin hij inzicht geeft in de werking en ontwikkeling van agrarische ecosystemen in verschillende landschappelijke milieus.

Racefiets

Op het Keuning congres in april werd hem de prijs uitgereikt door de voorzitter van de jury Dr. Ir. J.A. Hendrikx, de andere juryleden zijn Prof. Drs. J.A.J. Vervloet en Prof. Dr. G.J. Borger. De eerste keer is de Landviewprijs uitgereikt aan het Historisch Geografisch Tijdschrift. De prijs bedraagt ( 5000,-. Op de vraag wat hij daarmee gaat doen, antwoordt Hans Elerie: ‘Ik ben toe aan een nieuwe racefiets.’
Vanaf deze plaats willen bestuur, redactie en medewerkers Hans feliciteren met deze waardevolle erkenning voor zijn werk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
€42,50