Waterschapsverkiezingen

Eind oktober/begin november kan er gestemd worden op kandidaat-bestuurders voor de vier waterschappen in Groningen en Drenthe: Noorderzijlvest, Hunze-en-Aa’s, Reest en Wieden, en Velt en Vecht. De gezamenlijke natuur-, landschaps- en milieuorganisaties hebben hun eigen lijst van ‘groene’ kandidaten.

TEKST
Carla Alma

Nederland bestaat bij de gratie van de strijd tegen het water. De eerste waterschappen ontstonden in de loop van de Middeleeuwen en kenden plaatselijke bestuurders die tezamen met de boeren de dijken, kaden en waterwegen onderhielden. In de loop der eeuwen zijn deze lokale waterschappen samengevoegd. In Nederland is tussen 1850 en 1999 het aantal waterschappen van 3500 tot 63 teruggebracht en in 2002 zullen er nog 50 over zijn.
Naast waterbeheer en -afvoer hebben de waterschappen ook bemoeienis met landschap en natuur, water in stedelijke gebieden en waterkwaliteit. Bovendien zijn er raakvlakken met de ruimtelijke ordening, er is steeds vaker sprake van wateroverlast of juist van een tekort, zodat waterkwantiteit en -kwaliteit een strak beheer nodig hebben. Het aspect van water in de ruimtelijke ordening, in recreatie en natuurbeheer kent soms tegenstrijdige belangen. Die belangen moeten in evenredigheid vertegenwoordigd worden in de besturen.

Groene bestuurders

Water is van groot belang voor natuur en milieu. Ook voor een aantrekkelijk landschap en voor toerisme en recreatie speelt water een belangrijke rol. Daarom hebben de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties, kandidaten gezocht die de waterschappen mee willen besturen. Met een lijstje van programmapunten zullen deze kandidaten zich sterk maken voor een gezond en duurzaam waterbeheer in hun gebied.

Samenwerking uitbouwen

De roep om een goed waterbeheer waarin ook natuur- en milieubelangen tot hun recht komen, is ook de vier Noord-Oost-Nederlandse waterschappen niet onbekend. Er zijn inmiddels samenwerkingsprojecten met de natuur- en milieuorganisaties gerealiseerd. Voorbeeld hiervan is de plaatsing van twaalf grondwatermeters in Drenthe. Deze opvallende, naar een ontwerp van de Groningse kunstenaar Martin Borchert gemaakte buizen geven de stand van het grondwater aan. Dit is van belang omdat grondwater onmisbaar is voor planten- en diersoorten. Bij een te lage grondwaterstand treedt verdroging op. Met het plaatsen van de grondwatermeters is goed te zien welk effect de maatregelen hebben die genomen zijn om het grondwater vast te houden. Bestuurders in de waterschappen kunnen aandringen op méér van dergelijke maatregelen.

Verkiezingscampagnes

De komende tijd zullen de kandidaten voor de besturen zichzelf profileren met behulp van de milieuorganisaties. Het publiek zal dat merken, zodat er een grotere bekendheid ontstaat met het werk van de waterschappen en met de natuur- en milieuaspecten daarvan. In de campagne worden activiteiten ondernomen om het opkomstpercentage, dat de laatste keren steeds op een bedroevende 25% lag, omhoog te krijgen. De namen van de groene kandidaat-bestuurders zijn verkrijgbaar bij de Milieufederaties in Assen en Groningen. Voor boeren, burgers (ook de stedelingen) en buitenlui ligt er van 28 oktober tot en met 10 november een uitgelezen kans om zich sterk te maken voor de belangen van het water.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
€42,50