Moet architectuur worden gekenmerkt door ‘het streekeigene’? De bouwers uit het verleden hebben er toch ook nooit naar gestreefd hun werk te laten lijken op wat er in de regio al stond?

Deze tekst kunt u niet downloaden.