Waarom sliksleeën niet grootschalig her-introduceren, bedachten begin dit jaar ook zes studenten aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Bedrijven kunnen naast wadlopen ‘leerzame sliksleetours’ organiseren. De studenten schreven op verzoek van de Waddenacademie in de Friese hoofdstad een toekomstvisie. Een beschouwing met méér originele gedachten. Zoals virtuele brillen voor passagiers van de anders zo saaie Waddenveerboten. Brillen waardoor zeehonden, vogels of mosselbanken in de verte beter zichtbaar zijn.
De vraag is wat de academie met deze en andere informatie gaat doen. Veel hebben we (nog) niet gehoord van de vorig jaar zomer begonnen ‘dependance’ van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Terwijl alleen al het functioneren van het op kennis gerichte instituut bijna een miljoen euro per jaar kost. Een ongeveer even groot bedrag heeft de Waddenacademie beschikbaar voor onderzoeksprojecten. Geld dat grotendeels komt van het Waddenfonds en de provincie Friesland.
Met vijf hoogleraren in huis heeft de Wadden-academie zich de afgelopen maanden vooral warmgelopen. Voorzitter Pavel Kabat presenteerde ‘zijn’ instelling onlangs voor het eerst internationaal tijdens een Waddensymposium in het Duitse Wilhelmshaven. Collega Jos Bazelmans reisde twee weken rond in het Waddengebied.
Dat alles blijkt uit de eigen website van de academie. Aan openheid geen gebrek dus. Nu nog de eerste resultaten. In de loop van dit jaar hopelijk te verwachten. Resultaten – even slikken – al dan niet tot ons gebracht per wadslee als opstap (opstep?) naar meer bruikbare gezichtspunten.