Beleg van Groningen

Ruim drie eeuwen na het beleg van Bommen Berend wordt de stad Groningen opnieuw belegerd. Nu door de groene legers van de natuurbescherming. In de afgelopen twintig jaar heeft de provincie rond de stad haar deel van de Ecologische Hoofdstructuur gerealiseerd, een groene ring van duizenden hectares natuurgebied. Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap en Natuurmonumenten hebben hier de eigendommen verdeeld. Groningen zal eeuwig een compacte stad blijven.

TEKST
Wim Boetze

Dit verrassende kaartbeeld van Groningen krijg je te zien als de cartograaf meer tekent dan alleen de vlakken en lijnen van een doorsnee landkaart. Aan het neutrale beeld van wegen, sloten, kanalen en bebouwing is met één druk op de knop (we werken immers digitaal) een nieuwe grondgebruiker toegevoegd: de reservaatsbeheerder. In de afgelopen twintig jaar heeft de provincie Groningen hier haar deel van de Ecologische Hoofdstructuur gerealiseerd, vrijwel buiten de aandacht van de media. In alle stilte is er een groene ring van duizenden hectares natuurgebied om de stad gelegd. Landbouwgrond van driehonderd boeren is door de provincie samen met de Dienst Landelijk Gebied in korte tijd getransformeerd tot natuurgrond voor drie natuurbeherende organisaties. Boven de stad de Koningslaagte van Het Groninger Landschap, ten westen van de stad de Lage- en Hoogemeeden en de Eelder- en Peizermaden met de polders rondom het Leekstermeer. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben hier de eigendommen verdeeld, wat ze ook gedaan hebben voor de natuurterreinen ten zuiden van het Paterswoldemeer en ten zuiden van Haren-Glimmen. Tussen Haren en de spoorlijn naar Winschoten zijn de polderreservaten weer van stichting Het Groninger Landschap. Boven de spoorlijn ligt bezit van Natuurmonumenten. De groene gebieden in en rondom Meerstad gaan waarschijnlijk naar Staatsbosbeheer. Zo wordt ruim drie eeuwen na het beleg van Bommen Berend de stad opnieuw belegerd. Nu door de groene legers van de natuurbescherming. Groningen zal eeuwig een compacte stad blijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
€42,50