Fan Friesland, Groningen en Drenthe

Toen Friesland nog Friesland heette, wist iedereen wat ermee werd bedoeld. Voor de Friestalige benaming, die tegenwoordig door de provincie als de officiële wordt gehanteerd, ligt dat anders. Slechts de helft van de Nederlandse bevolking weet wat ‘Fryslân’ is, bleek uit recent onderzoek.

TEKST
Annemarie Kok

Daar komt nog iets bij. Tot verdriet van het provinciebestuur denken veel mensen bij Friesland of Fryslân in de eerste plaats aan water, schaatsen en kaatsen. Dat je daar ook nog zoiets hebt als een bedrijfsleven, interessante kunst en een prettig klimaat om in te wonen, werken en studeren, is voor de Noorderbreedte-lezer geen nieuws maar de gemiddelde Nederlander schijnt het zich niet genoeg te realiseren. Daarom ging een taskforce van de provincie zich bezighouden met de vraag hoe het ‘merk Fryslân’ veelzijdiger aan de man te brengen. Hier is uitgekomen dat zo veel mogelijk (gesubsidieerde) instellingen en bedrijven voortaan zouden moeten uitdragen dat ze Fan Fryslân zijn (onderdeel van/komend uit Friesland en tevens fan van Friesland). Wij wensen de provincie hiermee veel succes maar hopen dat ze zal begrijpen dat Noorderbreedte ook fan Drenthe en fan Groningen is en blijft…
Voor u ligt de tweehonderdste editie van dit blad. In het lentenummer werd dit feestelijke feit al even aangekondigd toen we u bedankten voor uw extra financiële bijdrage. Er was al € 20.000 binnengekomen, vertelden we toen. Dit bedrag is uiteindelijk opgelopen tot maar liefst € 28.500. De niet erg florissante situatie waarin Noorderbreedte kwam te verkeren doordat rijkssubsidie wegviel, is daarmee aanzienlijk verlicht. Dat dit tijdschrift ook komend jaar blijft verschijnen, staat nu vast. Mede namens bestuur en alle medewerkers wil ik u nogmaals hartelijk bedanken, ook voor de morele steun en de waardering die uit uw giften spreekt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
€42,50