Door het vertrek van de huidige hoofdredacteur zoekt Noorderbreedte een nieuwe hoofdredacteur. Een andere invulling, zoals een duo-functie, behoort ook tot de mogelijkheden.

Noorderbreedte is een ideële, onafhankelijke stichting. We publiceren bijzonder geïllustreerde en eigenzinnig vormgegeven achtergrondartikelen, interviews, essays, reportages, columns en opiniestukken. Ons doel is burgers, bestuurders, beleidsmakers en vakmensen te inspireren tot een welbewuste ontwikkeling van Noord-Nederland.

Noorderbreedte is bekend door het tijdschrift, de website en het uitgebreide digitale archief. De thema’s die voorop staan zijn landschap, ruimtelijke ordening en stedenbouw, identiteit en duurzaamheid. We laten ons inspireren en adviseren door een groot netwerk van academici, journalisten, professionals en beeldmakers. Ook werken we samen met partijen die onze liefde voor het Noorden delen, waaronder: Noorderlicht, de Scheurkalender, de Waddenacademie, Platform GRAS, de Landschapstriënnale en stichting Beeldlijn. Over twee jaar bestaat Noorderbreedte vijftig jaar – een mijlpaal. Daar willen we naartoe werken met een aangescherpt profiel: meer van betekenis, meer dan ooit spraakmakend en nóg relevanter voor beleid en samenleving. Noorderbreedte wordt gedragen door zo’n 2500 leden en incidentele bijdragen van diverse subsidiënten. Steeds opnieuw moeten deze geïnteresseerden voldoende aangesproken worden om hun bijdrage te willen leveren. Dat vergt sterk cultureel ondernemerschap en samenwerking met verwante organisaties. We willen inhoudelijk, organisatorisch en financieel sterker worden, waarvoor een nieuwe koers ingeslagen moet worden.

Wij zoeken iemand die ons een passend freelance aanbod kan doen voor de vacatureruimte ter grootte van ongeveer 46.000 euro op jaarbasis (uitgaande van vier tijdschriftuitgaves per jaar en ongeveer drie online artikelen per week). Daarbij is ook de vervulling van de functies webredactie en zakelijke ondersteuning aan de orde. Ook deze functies/rollen komen vrij en zullen op nader te bepalen wijze opnieuw ingevuld moeten gaan worden, waarvoor ook een freelance bedrag beschikbaar is. Wij zoeken iemand die een visie hierop kan formuleren, mede gelet op de samenwerking met in het bijzonder Platform GRAS en Noorderlicht. Deze visie zal in gesprek met het bestuur van Noorderbreedte nader vormgegeven worden.

Verder geldt: de nieuwe hoofdredacteur/hoofdredactie…
…heeft bewezen redactionele ervaring en is in staat zelfstandig een tijdschrift te produceren en een website te beheren;
…heeft aantoonbare affiniteit met journalistiek, landschap, natuur, ruimtelijke ontwikkeling en cultuur;
…inspireert, mobiliseert, organiseert redacteuren en zet aan tot debat over inhoud en vormgeving;
…is in staat boegbeeld te zijn van de kritische gemeenschap in Noord-Nederland op het vlak van de ruimtelijke inrichting van ons landsdeel en aanverwante thema’s;
…is benaderbaar voor medewerkers, bestuur en samenwerkende organisaties;
…heeft een visie op de perspectieven voor een platform als Noorderbreedte en de exploitatie daarvan;
…heeft een visie op de rol die Noorderbreedte kan spelen bij de agenda van (Noord-)Nederland;
…beschikt over netwerkvaardigheden;
…is in staat visie om te zetten in handelen en weet daarbij anderen optimaal te betrekken;

Geïnteresseerd? Reacties en vragen kunnen voor 25 februari 2023 naar Willem Smink (willem.smink@gmail.com, 06-53372682).