Deze koopvrouw verkocht haar koopwaar per fiets in Gasselte en omgeving.

José Vesters, Rijswijk