Huisje achter de dijk Workum.

Dory Ferwerda van Esch, Leeuwarden