Een rondleiding op de gewelven van de Martinikerk is een verrassende ontdekkingstocht.

Fred van Dorp, Groningen