Noorderbreedte maakt zich al veertig jaar druk om het landschap en de leefomgeving in Noord-Nederland. Dat doen we via het tijdschrift Noorderbreedte, en ook met activiteiten zoals filmweekenden, themanummers, publieksevenementen, debatten, boeken en andere bijzondere uitgaven. Sluit u aan en laat u door Noorderbreedte informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!

Tijdschrift

Noorderbreedte bericht sinds 1977 als onafhankelijk tijdschrift over Noord-Nederland. Over het landschap ervan en de cultuurhistorie, over kunst en architectuur, over de mens en zijn leefomgeving. Met in het oog springende fotografie en originele journalistieke verhalen vertellen we hoe mooi en bijzonder het hier is. Zo zijn we al decennia logboek en kompas voor het Noorden.

Noorderbreedte verschijnt vijfmaal per jaar met een reguliere uitgave. Abonnees ontvangen jaarlijks bovendien een of meer themanummers. Los van het tijdschrift verzorgt Noorderbreedte ook boeken, kunstdrukken en andere speciale uitgaven. Nieuwsgierig geworden? Wij kunnen uw steun goed gebruiken. Word abonnee of vraag een proefnummer aan.

Over Nb

Stichting

Stichting Noorderbreedte is een ideële, onafhankelijke organisatie. Ons doel is burgers, bestuurders, beleidsmakers, vakmensen en maatschappelijke organisaties te inspireren tot een welbewuste ontwikkeling van Noord-Nederland. We laten ons daarbij inspireren en adviseren door een groot netwerk van professionals.

Wilt u met uw bedrijf of instelling ook betrokken zijn bij Noorderbreedte? Dat kan. Mail voor informatie naar stichting@noorderbreedte.nl

Contact

Het kantoor van Noorderbreedte is gevestigd aan de
Akkerstraat 99A, 9719 KZ Groningen
Telefoon (050) 314 19 56, doorgaans bereikbaar op dinsdag en donderdag

Redactie: redactie@noorderbreedte.nl
Directie: stichting@noorderbreedte.nl
Advertenties: stichting@noorderbreedte.nl
Abonnementen: ledenadm@noorderbreedte.nl

ISSN 0166 – 4948

Organisatie

Bestuur

Jan Wibier, voorzitter
Hero Havenga de Poel, secretaris
Monique Verhoeven, penningmeester
Otto Janssen
Rimmer Mulder
Simon Tijsma

Directie & Redactie

Chris Elsinga, directie
Annelies van der Goot, hoofdredactie

Redactie: Kim van Dam / Lukas Koops / Ineke Noordhoff / Leonie Wendker / Maarten Meester (eindredactie)

Raad van Advies

Wilfred Alblas, regiodirecteur Natuurmonumenten provincie Groningen, Fryslân en Drenthe / Kees Siderius, projectmanager IVN / Henk de Vries, directeur It Fryske Gea /
Sjoerd Wagenaar, artistiek directeur PeerGrouP / Leonie Wendker, projectleider Platform GRAS

Raadgevers

Wim Boetze / Hans Elerie / Tialda Haartsen / Hans Harbers / Rob Hendriks / Henk Hokse / Jan Kleine / Henk Poortinga / Maarten Schmitt / Ton Schoot Uiterkamp / Martin van Wijck

Aangesloten organisaties

Fries Natuur Museum / Friese Milieufederatie / Fryske Feriening foar Fjildbiology / Het Drentse Landschap / Het Groninger Landschap / IVN / It Fryske Gea /  Milieudefensie / Milieufederatie Drenthe / Milieufederatie Groningen / Natuurmonumenten / Nederlandse Geologische Vereniging afdeling Groningen / NIVON / Noorderlicht / Platform GRAS  / Stichting Beeldlijn / Stichting Vrijwillig Bosbeheer Nederland / Waddenvereniging / Wereldnatuurfonds en Waterschap Hunze en Aa’s delen met Noorderbreedte de betrokkenheid bij het Noorden.