#vrijetoukomst

Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool onderzocht de toekomstplannen van gemeenten en provincie en nam daarna de ruim 900 ingediende plannen van Toukomst onder de loep. Hun conclusie: de meeste plannen blijven dichtbij huis. Noorderruimte viste er twintig Toukomst-plannen uit die juist over de verre toekomst gaan én die niet de ‘bekende beleidspaden’ bewandelen. Deze ‘vrije gedachten’ gaven we het Noorderbreedte-podium.
35 Artikelen
Geen resultaten