Ter voorbereiding van een streekplan voor de gehele provincie Friesland heeft de Provinciale Planologische Dienst een drietal lijvige diskussienota's gepubliceerd: de nota's Wonen,