Voor allerlei aktiviteiten is energie noodzakelijk: in de industrie voor de produktie van goederen, in de gezinshuishoudingen voor de verwarming van water en ruimte en verder in winkels, kantoren en ziekenhuizen en tenslotte in het verkeer.