eind 1979 werd een nota "Geluidshinder opleverende rekreatievormen in Drente" opgesteld in opdracht van de Sportraad Drente aangeboden aan gedeputeerde D. Huizinga.
Trefwoorden