In deze gifatlas van Drente staan 147 lokaties waar gif gestort is. De twee grootste (klandestiene) vervuilers in Drente zijn Scado en de NAM. Maar wie doen het eigenlijke werk?