Binnen de noordelijke ekonomie neemt de land- en tuinbouw een belangrijke plaats in.