Er is in het IVEM-onderzoek een schatting gemaakt van de werkgelegenheidseffëkten die het plan zou kunnen hebben voor het Noorden.