De 16 zonnewoningen in Annen zijn door de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Ekonomische Zaken, voorzien van een Prego-predikaat om de toepassing van diverse energie-besparende maatregelen en systemen.