Al lijkt de luchthaven Eelde voorlopig nog voldoende groeimogelijkheden te hebben, toch zal ook hier een keus gemaakt moeten worden tussen het ongebreideld laten groeien van het luchtverkeer met alle schadelijke gevolgen daarvan voor woon- en leefmilieu of een bewust afremmen van deze ontwikkeling ten bate van milieu- en energievriendelijker vervoer per trein.
Trefwoorden