In Groningen, Friesland en Drente heeft een uitgebreid net van spoor- en tramwegen gelegen. Dat openbaar vervoer was belangrijk voor het Noorden. Behalve de nu nog bestaande treinverbindingen is er niet veel meer van over.