Hoewel in 'Rail 21', de dit jaar verschenen toekomstvisie van de NS, nog valt te lezen dat de NS het wenselijk acht dat de Zuiderzeespoorlijn wordt doorgetrokken van Lelystad naar Groningen, is het projekt door de Minister van Verkeer en Waterstaat op de lange baan geschoven.