St. Jacobiparochie is één van de drie dorpen die door Hollandse kolonisten aan het begin van de 16e eeuw in de polder Het Bildt werden gesticht. Het Bildt is een centraal gelegen polder in de voormalige Middelzee.