Blijkens het nieuwste elektriciteitsplan wil men naast de bestaande Eemscentrale in de Eemshaven per 1 juli 1995 een gasgestookte eenheid van 600 MW in gebruik nemen. Eenjaar later zou dan nog zo'n eenheid in werking gaan. De centrales worden eigendom van de EPON, waarin het produhtiedeel van het EGD is opgegaan. De Samenwerkende elektriciteitsproduktiebedrijven (Sep) willen het gas, gekoppeld aan de kolenprijs, betrekken van het Noorse staatsoliebedrijf Statoil