Het Gaasterlandse landschap is gevormd gedurende de laatste 200.000 jaar. Sindsdien hebben twee ijstijden, het Salien en het Weichselien, hun sporen in Gaasterland achtergelaten.
Trefwoorden