Wonen is een veelomvattendbegrip. Soms wordt met wonen bedoeld dat men een adres heeft. Ik woon in Ossenmarkt in Groningen. Het woord heeft echter ook een yeel bredere betekenis.