Voormalige bedrijfsterreinen zijn die lokaties waar een bedrijf zich gevestigd heeft en zijn bedrijfsaktiviteiten in de loop der tijd heeft stopgezet. Dus ook 'huidige' bedrijfsterreinen kunnen onder de term voormalige bedrijfsterreinen vallen, bijvoorbeeld als een bedrijf op de plaats van een ander bedrijf is gekomen.