In de provincie Groningen ontwikkelde zich in de zeventiende eeuw de beurtvaart als een nieuwe vorm van binnenvaart die zowel het goederen- als het personenvervoer te water verzorgde. De beurtvaart kon ontstaan doordat het kanalenstelsel sterk was uitgebreid, de handel toenam en er grote behoefte bestond aan vaste en geregelde scheepvaartverbindingen.