In het beheer van het oppervlaktewater vielen in het verleden de bestuurlijke territoria en de natuurlijke afwateringseenheden zelden samen. Bij de huidige reorganisaties van de waterschappen daarentegen is voor de vorming van nieuwe beheerseenheden (is waterschappen) de afwateringseenheid meer en meer het uitgangspunt.