Eind januari maakte de Nederlandse Aardolie Maatschappij bekend over te willen gaan tot het ondergronds opslaan van gasvoorraden in het gasveld te Norg om onze toekomstige gasvoorziening in piekperioden veilig te stellen. Voor deze ondergrondse opslag is een industrieel komplex van 2O ha nodig met daarop pompinstallaties en een gebouw van ± 10 m hoogte.
Trefwoorden