De zandgronden van Friesland, Groningen en Drente rondom het drie-provinciën- punt zijn goed met elkaar te vergelijken. Het gebied is te beschouwen als een onderdeel van het Drentse plateau. Vrij grote gebieden zijn in het ver leden bedekt geweest met een dik pakket hoogveen.
Trefwoorden