Tussen Winsum en Middelstum, langs bet Winsumer- en Boterdiep lag tot voor kort het Centrum van de Groninger baksteenindustrie. De laatste steenfabrieken sloten hier aan bet begin van de tachtiger jaren. Van de nu nog meer of minder in vervallen staat verkerende tichelwerken is de aan het Winsumerdiep gelegen 'Griffioen' ten westen van Onderdendam één van de meest tot de verbeelding sprekende.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.