De verwachting is, dat het verzadigingspunt van het autobezit nog niet is bereikt. De overheid voorziet tot hetj aar 2010 een verdere groei van het autopark tot ruim 8 miljoen voertuigen, die jaarlijks meer dan 120 miljard voertuigkilometers zullen afleggen.