In een van de vorige afleveringen kwam in het artikel van Sake Jager naar voren hoe nadrukkelijk opeenvolgende prehistorische kulturen hun stempel hebben gedrukt op grote delen van het terrein in De Strubben/Kniphorstbos.