In 'Apell', op de rand van een 160.000 ha groot en ontoegankelijk hoogveen stond in de 13e eeuw een verwaarloosde uithof met kapel van het praemonstratenser klooster Maria Gratia te Schildwolde.