Voor de IJsselmeerkust bij Makkum bevinden zich ingepolderde zandplaten. Deze kustzone is van oudsher een ecologische verbindingszone en bij vele vogels in trek. Een van de polders, de Makkumer Zuidwaard, is lange tijd door de landbouw gebruikt. Sinds enige tijd is dit gebied ook door de recreant ontdekt.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden