Voor de IJsselmeerkust bij Makkum bevinden zich ingepolderde zandplaten. Deze kustzone is van oudsher een ecologische verbindingszone en bij vele vogels in trek. Een van de polders, de Makkumer Zuidwaard, is lange tijd door de landbouw gebruikt. Sinds enige tijd is dit gebied ook door de recreant ontdekt.
Trefwoorden