Als een soort 'gidsfossielen' voor de Friese kultuur kunnen de nederzettingsnamen in het kustgebied dienen, die een grote gelijkvormigheid vertonen.
Trefwoorden