Motoren van vrachtauto's worden steeds schoner, maar door de groei van het vrachtverkeer neemt de luchtverontreiniging toch sterk toe. Ook Noord-Nederland levert haar bijdrage aan dit milieuprobleem. Het regionale beleid zou zich daarom meer moeten richten op het bevorderen van vrachtvervoer over rail en water, en het stimuleren van een efficiënter vervoer.