Sinds 1992 hebben de provincies de mogelijkheid projecten te stimuleren die een positieve effect hebben op de bodemkwaliteit. Het gaat om het stimuleringsbeleid bodembescherming, een uitvloeisel van de Wet Bodembescherming.