Het bureau Heeling, Krop, Bekkering heeft in Noord-Nederland onder andere de ideeën voor de blauwe stad in het Oldambtgebied naar voren gebracht en de invulling van het Zernike terrein.