In 1991 sloten de zeven windrijke provincies met het Rijk een wind-energie-convenant af waarin de afspraak werd vastgelegd dat rond de eeuwwisseling 1000 MegaWatt aan elektrische energie d.m.v. windmolens staat gesteld. Voor Friesland en Groningen vormt het aandeel daarin resp. 200 en 50 MW.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.