In 1991 sloten de zeven windrijke provincies met het Rijk een wind-energie-convenant af waarin de afspraak werd vastgelegd dat rond de eeuwwisseling 1000 MegaWatt aan elektrische energie d.m.v. windmolens staat gesteld. Voor Friesland en Groningen vormt het aandeel daarin resp. 200 en 50 MW.