De lijn Groningen-Nieuweschans is het laatste deel van de Noorderlijn, die begonnen is in Harlingen. Na het gereedkomen van de lijn Leeuwarden-Groningen begon men in 1865 met de aanleg van de lijn naar Nieuweschans. De treinreis voert ons door drie landschapstypen: - het streekdorpenlandschap op de overgang van klei naar veen, een gebied dat ontgonnen werd vanuit de dorpen op de zandruggen; - het veenkoloniale landschap dat ontstaan is door het afgraven van het hoogveen van het Bourtanger Moeras; - het dijkenlandschap van de Dollardboezem in het Oldambt, een gebied van ingepolderde gronden.

De lijn Groningen-Nieuweschans is het laatste deel van de Noorderlijn, die begonnen is in Harlingen. Na het gereedkomen van de lijn Leeuwarden-Groningen begon men in 1865 met de aanleg van de lijn naar Nieuweschans. Met ongeveer duizend arbeiders werkte men aan de baan. Op 1 mei 1868 werd het deel naar Winschoten geopend en op 1 november 1868 het laatste stuk naar Nieuweschans. In november 1876 kwam de verbinding tot stand met Leer, die tot dan toe werd uitgevoerd per diligence. Na de Tweede Wereldoorlog reed de lijn Groningen-Nieuweschans niet meer door naar Duitsland. Het goederenverkeer kwam in 1951 weer op gang toen de opgeblazen brug over de Westerwoldse Aa was hersteld. Het reizigersvervoer werd in 1954 hervat.

De treinreis voert ons door drie landschapstypen: – het streekdorpen…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.