De treinreis voert ons door drie landschapstypen. Het wierdenlandschap van het Reitdiepgebied behoort tot de oudste bewoonde gedeelten van Groningen. Buiten de dorpen vinden we verspreide boerderijen. Industrieën zijn er nauwelijks. De Woldstreek tussen Bedum en Woltersum bestaat uit het restant van de vroegere hoogvenen die op zeekleigronden zijn gevormd. Het landschap van Het Hoge Land wordt bepaald door akkers en weilanden. De polders langs de Waddenzee liggen twee meter hoger dan de gebieden rond de stad Groningen.

De treinreis voert ons door drie landschapstypen. Het wierdenlandschap van het Reitdiepgebied behoort tot de oudste bewoonde gedeelten van Groningen. Buiten de dorpen vinden we verspreide boerderijen. Industrieën zijn er nauwelijks. Een enkele zuivelfabriek en de vroeger veel voorkomende steenfabrieken manifesteren zich in het landschap. De Woldstreek tussen Bedum en Woltersum bestaat uit het restant van de vroegere hoogvenen die op zeekleigronden zijn gevormd. Het werd ontgonnen vanuit de kleigebieden aan de randen. Parallel aan de spoorlijn loopt de zwaar beplante Wolddijk. Het landschap van Het Hoge Land wordt bepaald door akkers en weilanden. De polders langs de Waddenzee liggen twee meter hoger dan de gebieden rond de stad Groningen. De oorzaak hiervan is de voortdurende aanslibbin…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.