Schoorvoetend hebben onze klimatologen het toegegeven: het klimaat is veranderd. De definitie van ldimaat maakt trouwens dat je alleen met terugwerkende kracht kunt schoorvoeten, tenzij je overtuigd bent dat de trend doorzet.