Overal in Drenthe worden plannen gemaakt voor het inrichten van bungalowparken: gemeentebestuurders en projectontwikkelaars slaan voor het grote geld de handen ineen. Maar de plaatselijke bevolking en de landschapsbeschermers zijn niet altijd gelukkig met deze ontwikkelingen. In de gemeente Diever is een plan gepresenteerd voor een bungalowpark dat doorkruist wordt door een ecologische corridor die de natuur aan weerszijden van het park moet verbinden. Onderzocht is nu of dat een goede optie is en wat ecologisch gezien de minimaal gewenste breedte is voor zo'n corridor.