Libau is de provinciale welstands- en monumentenorganisatie van Groningen. Buiten de stad Groningen heeft geen enkele gemeente een eigen commissie voor welstand en monumenten. Libau beoordeelt alle bouwplannen in de dorpen en het buitengebied op hun architectonische kwaliteit. Ook restauraties van monumenten worden beoordeeld. Wijbrand Havik is architect en directeur van Libau. Over bouwen in het buitengebied.

‘Welstand, of architectonische kwaliteit, is niet goed meetbaar. Dat maakt het lastig een oordeel uit te spreken. Je moet proberen een zo objectief mogelijk advies te geven. Daarvoor is onpartijdigheid een voorwaarde. In een kleine gemeente is dat lastig, iedereen kent elkaar en veel mensen hebben zakelijke relaties. Door die korte lijnen is iedereen in een klein dorp op een of andere manier met elkaar verbonden. In zulke omstandigheden is Libau de aangewezen organisatie om te adviseren. In die kleine gemeentes is de specifieke deskundigheid trouwens meestal niet aanwezig.’

Offensief kwaliteitsbeleid
‘De gemeente Groningen voert al jarenlang een offensief kwaliteitsbeleid op het gebied van ruimtelijke ordening, architectuur en welstand. Het resultaat is in de stad te zien: architectu…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.