Marc Calon is akkerbouwer in Zuurdijk en gedeputeerde van de provincie Groningen. Hij beheert, naast de portefeuille financiën, die van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Vanuit die functie is hij nauw betrokken bij het opstellen van het Provinciaal Omgevingsplan (POP), dat eind dit jaar zal verschijnen. In het Provinciaal Omgevingsplan zullen behoud van landschap, leefklimaat en voorzieningen in het buitengebied centraal staan.

‘Als je naar het platteland kijkt, zoals dat er vandaag de dag bijligt, dan zie je dat de economie voor minder dan twintig procent door de landbouw wordt gedragen. Andere bedrijvigheid, maar vooral het wonen, zijn voor de landelijke economie belangrijker geworden dan de landbouw. Daarom is een discussie losgebarsten om nieuwe woonvormen op het platteland te introduceren, als drager van de economie. Het inwonertal van de meeste gemeenten in het buitengebied daalt en de vergrijzing neemt een grote vlucht. Dat betekent dat op veel plaatsen de voorzieningen onder druk staan: de winkels en de scholen gaan dicht of lijden een zieltogend bestaan. Vanuit de bevolking geredeneerd zal er dus iets moeten gebeuren.’

Concentratie
‘Een tweede, misschien wel de belangrijkste pijler van het Provinci…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.