Ik ben van mening dat stad en land geen tegenovergestelde categorieën meer zijn. Er is eerder sprake van een continuüm van afnemende verstedelijking, van een glijdende schaal, hetgeen we als gegeven moeten meenemen bij de inrichting van stad en ommeland.
Peter Dordregter

Indien wordt gesproken over bestuurlijk nihilisme, dan raakt men daarmee de lokale democratie.
Peter Dordregter

Dorpslandschappen is een nuttig begrip in de strijd tegen de aantasting en de verschimmeling van het landschap. Maar het is ook een riskant begrip. Het roept namelijk een identiteit op, waarvan men zich kan afvragen of die nog wel bestaat. Bovendien negeert het de alom tegenwoordigheid van een stedelijke cultuur, die ook het Noorden in zijn greep heeft.
Paul Kuypers

De Jorwerd hype is, hoe paradoxaal het misschien ook klinkt, niet de erkenning of het revival van de dorpse cultuur, maar de ultieme integratie van het dorp in de cultuur van de stad.
Paul Kuypers

De ergste vijand van de landschapsarchitect is niet de razende ruilverkaveling, de woekerende verstedelijking die zich op het platteland uitstort of de infrastructuur die de stilte in het landschap openscheurt. De ergste vijand van de landschapsarchitect is de nostalgie.
Dirk Sijmons

We hebben natuurlijk in heel Nederland een soort egale cultuurtechnische deken uitgerold zodat overal het Engels raaigras goed groeit en de melk van Roodeschool tot Delfzijl overal hetzelfde smaakt en wij dus een goed egaal product kunnen leveren.
Dirk Sijmons

Want een ding was voor iedereen wel duidelijk, het fotomodel dat het noorden van Nederland toch is, de prachtige onbebouwde horizons, die moeten blijven.
Voorzitter sessie 2

Dorpen bouwen een zogenaamde ring van zelfvertrouwen. Elke keer wordt er een randje nieuwbouw aangezet, maar het wordt er niet mooier op. Het dorp wordt onzichtbaar en het landschap is niet meer toegankelijk.
Voorzitter sessie 2

Wanneer het gaat over de inrichting van dorpslandschappen, dan zijn zowel de vormgevingsaspecten aan de orde, als de sociale-economische en de sociaal-culturele dimensie. Wanneer je dat van elkaar loskoppelt, ben je waarschijnlijk met een dood paard bezig.
Voorzitter sessie 4

Van verschillende kanten is heel indringend gevraagd om echte belangstelling, kennis en nauwkeurige waarneming. Ik denk dat de historische geografie hier een ongelooflijke actuele uitdaging heeft om aan de vernieuwing van het platteland bij te dragen.
Ruud Brouwers

De discussie verlamt door het gebruik van stereotypen. Je hebt dorp en stad, dat zijn twee polen, en er wordt ook nog geprobeerd om dat tot één samen te voegen als stadslandschap, want er zijn geen verschillen meer. Maar het dorp is niet het dorp en de stad is niet de stad. Er zijn enorme gradaties. Kijk naar de eigenheid van een specifieke plek, en stop met de tegenstelling tussen stad en dorp.
Leen de Graaf

We hadden het hier over vernieuwing als traditie en niet over vernieuwing vanuit traditie. Dat is een duidelijk verschil.
Onbekend

We hebben best behoefte aan ontwerpers, maar ik denk nou juist dat je dan mensen nodig hebt die verstand hebben van mensen, want daar gaat het om.
Onbekend

Maar wat wel verdwijnt, en dan ben ik natuurlijk weer die vakidioot, dat is die ruimtelijke context waaruit de historie te lezen is. Dat geschiedenisboek wordt in Nederland eigenlijk verbrand. En boekverbranding is verboden.
Onbekend

De mogelijkheid bestaat dat al die mensen in die cataloguswoningen in die nieuwe uitbreiding, ruimtelijk gescheiden van de oude kern, een eigen sociale gemeenschap gaan vormen. Of helemaal niet, want ze werken allemaal in de steden en dorpen rondom en hebben geen behoefte aan een sociale structuur. Hun werk geeft al zo veel contacten dat ze thuis gewoon in hun eentje op hun eigen gras willen zitten met een borreltje. En dat dorpje kan gewoon z’n gang blijven gaan.
Onbekend

We zijn hier niet bezig met een maatschappelijke noodzaak, maar in feite met een luxe probleem, want we creëren wel leegstand in de groeikernen en in onze binnensteden.
Onbekend

Ik sta hier, mijn naam is Holte, als moeder van een kind die vorige zomer in Noord-Groningen gefietst heeft met de fietskaart van Falke in de hand. We zijn langs veel schitterende kleine paadjes gekomen, we hebben zeer genoten van het prachtige Groningse landschap en mijn kind was diep onder de indruk van de grote boerderijen, de kleine arbeidershuisjes, de contrasten en de combines op het veld. Het koren stond geel te zijn, de luchten waren prachtig en het woei vreselijk. Zo hebben wij dit landschap beleefd en mijn zoon was als kind van 12 erg onder de indruk en ook ik vond het schitterend.

Ik vind het wat huichelachtig. Het is niet waar dat de landbouw met zijn grond verlegen zit en het is niet waar dat die landbouw het niet zal kunnen halen. Natuurlijk is er een afvalrace, maar dat is in iedere vrije tak van sport zo. BV Nederland heeft gewoon gekozen voor een ander scenario om in te wonen en in te leven.
Goosen

Een van de grote problemen voor verbreding van de plattelandseconomie is op dit moment de ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau, die veel te veel een verbodskarakter heeft, die veel te veel beperkend is en waar geen enkele stimulans van uitgaat.
Sjoerd van der Weert

Heel Nederland is landschap, dat wil zeggen geschapen land.
Onbekend