Ik ben van mening dat stad en land geen tegenovergestelde categorieën meer zijn. Er is eerder sprake van een continuüm van afnemende verstedelijking, van een glijdende schaal, hetgeen we als gegeven moeten meenemen bij de inrichting van stad en ommeland.
Peter Dordregter

Indien wordt gesproken over bestuurlijk nihilisme, dan raakt men daarmee de lokale democratie.
Peter Dordregter

Dorpslandschappen is een nuttig begrip in de strijd tegen de aantasting en de verschimmeling van het landschap. Maar het is ook een riskant begrip. Het roept namelijk een identiteit op, waarvan men zich kan afvragen of die nog wel bestaat. Bovendien negeert het de alom tegenwoordigheid van een stedelijke cultuur, die ook het Noorden in zijn greep heeft.
Paul Kuypers

De Jorwerd hype is, hoe paradoxaal h…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.