Eind 1999 is Michiel van der Lugt afgestudeerd aan de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Dit artikel is een verkorte weergave van het laatste gedeelte van zijn afstudeerverslag 'Vergeten Archipel; uitbreidingsproblematiek van kleine kernen'. Aan de hand van vier mogelijke bebouwingsstrategieën schetst Van der Lugt de ontwikkeling van het dorpslandschap Zuidlaarderveen.

Tussen het Drents Plateau en het Gronings-Drentse veenkoloniale landschap loopt de Hunze. Op de overgang van het dal van dit riviertje en het voormalige hoogveenpakket ligt een langgerekt bebouwingslint. De gemeenschap Zuidlaarderveen omvat het noordelijkste gedeelte hiervan en behoort tot de gemeente Zuidlaren.
Met zijn kleine omvang (ongeveer 100 woningen en 300 inwoners) en zijn enigszins geïsoleerde ligging kenmerkt Zuidlaarderveen zich als een hechte dorpsgemeenschap. Bijna iedereen is wel lid van één van de vele verenigingen die het dorp rijk is. Veel van de huidige bewoners komen van elders en hebben vaak bewust gekozen voor de hechte sociale structuur van het dorp.

Recentelijk heeft Zuidlaarderveen enige regionale bekendheid gekregen door een meningsverschil tussen de dorpsbew…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.